07.04.2014
Zobrazení nákupních a prodejních cen

Tvorba cen již nepotřebuje více klikání. Nastavte si marži na jednotlivé produkty a pracujte v systému rovnou se zákazníkem.

Na pravé straně obrazovky je modré MENU na rychlou změnu zobrazení nákupní či prodejní ceny. Stačí nastavit Vaši přirážku a ceny jsou automaticky přepočítány.

Jak to vypadá v praxi? Jednoduše!
Vaše nabídka se přizpůsobí vašemu zadání. Pracujte rychle, jednoduše a vytvářejte nabídky dle představy zákazníka.