23.10.2014
Spolehlivost dodání

Dočasně jsme přestali zobrazovat jednoho z českých dodavatelů. Průměrná spolehlivost dodání v systému k dnešnímu dni je 98,28 %.

Vzhledem k velkému počtu objednávek v současné době a s důrazem na klíčový parametr SPOLEHLIVOSTI DODÁNÍ jsme byli nuceni přistoupit k dočasnému přerušení zobrazení jednoho z českých dodavatelů.

Průměrná spolehlivost dodání k dnešnímu dni činí 98,28 %.
Tento parametr bude již brzy součástí systému průběžně k dispozici.

Úspěšnou sezónu
Tým PneuB2B