27.06.2012
23 dodavatelů v systému PneuB2B

V těchto dnech jsme dokončili implementaci a do systému jsme zařadili 6 nových dodavatelů.

Aktuálně můžete prostřednictvím PneuB2B využít nákupních příležitostí 23 významných dodavatelů.

Každý den pracujeme za Vás, neustále rozšiřujeme a vylepšujeme Vaše nákupní možnosti o nové významné dodavatele.
PneuB2B boří jazykové bariéry, již není nutná Vaše přímá komunikace se zahraničními dodavateli z hlediska obchodních příležitostí.